BinaryEditor

Bestandsnaam: BinaryEditor.jar
Voor dit programma moet een Java Virtual Machine zijn ge´nstalleerd.
Het is op verschillende manieren uitvoerbaar.

Met de Virtual Machine van Sun Microsystems / Oracle:
 - door het aan te klikken.
 - m.b.v. BinaryEditor.bat.
 - via commandline:
     javaw -jar BinaryEditor.jar [eventuele parameters]
 - via commandline:
     javaw -cp BinaryEditor.jar BinaryEditor [eventuele parameters]

Met de Microsoft Virtual Machine in Windows:
 - m.b.v. BinaryEditor_MSJVM.bat.
 - via commandline:
     wjview -cp BinaryEditor.jar BinaryEditor [eventuele parameters]

Eduard de Jong